\

Begeleiding bij afscheid

Wat kan ik u bieden?
Rust, tijd en ruimte in de emotionele dagen voorafgaand aan het naderende afscheid.
Samen werken we toe naar de inhoud en de vorm van de afscheidsdienst.
Persoonlijke aandacht en een luisterend oor die kunnen helpen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.
Door een grote mate van betrokkenheid gecombineerd met een professionele afstand, behoud ik het overzicht en de regie.
Daardoor kunt ú alle aandacht geven aan dáár waar het om draait: afscheid nemen van uw dierbare.

Mijn concrete aanbod:

  • 1 á 2 huisbezoek(en)
  • Schrijven van een levensverhaal, teksten en gedichten ‘op maat’.
  • Suggesties aanreiken voor passende muziek, gedichten en symboliek.
  • Draaiboek samenstellen en afstemmen met de uitvaartverzorger.
  • Aanleveren van het gekozen beeld- en geluidsmateriaal bij derden (zoals crematorium)
  • Verwerken van uw foto’s tot een diapresentatie ( foto’s aanleveren in jpg-formaat) .
  • Herinneringsboekje met alle gebruikte  teksten (A4 formaat, metalen ringband met 2 harde kaften).
  • Begeleiding bij het maken van een gedachtenisprentje en contact met de drukker.
  • Na afloop stuur ik u de gebruikte muziek, de diaserie en de digitale bestand van het herinneringsboekje.
  • Voorgaan tijdens de afscheidsviering.

Tarief
Iedere uitvaart is zorgvuldig maatwerk. Daarom is het tarief voor de begeleiding afhankelijk van het aantal uren en gebruikte materialen. Voorafgaand aan de begeleiding maken wij duidelijke afspraken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Reiskosten: De eerste 100 kilometers zijn vrij, daarboven is de prijs € 0,30 per km.


Vergoeding 

U kunt mij rechtstreeks benaderen, maar het eerste contact kan ook verlopen via uw uitvaartverzorger.
Ik heb goede contacten opgebouwd met meerdere kleine en grotere uitvaartondernemers in de regio.
Uw uitvaartverzorger kan u vertellen in hoeverre de kosten van mijn dienstverlening onder uw polis vallen.